MATERFLOW @ FORMNEXT CONNECT 2020

”Formnext is a leading global trade fair dedicated to additive manufacturing and industrial 3D printing.”

Yleensä Frankfurtissa tapahtuva, tänä vuona ymmärrettävistä syistä nettiin siirretty Formnext kokosi lisäävän valmistuksen tietäjät, taitajat sekä seuraajat ympäri maailmaa ruutujen ääreen lokakuun puolivälin paikkeilla. Kolmipäiväinen virtuaalimessu veteli jälleen suuntaviivoja alan tulevaisuudelle esitellen uusimpia innovaatioita ja näkemyksiä johtavilta yrityksiltä ja ajattelijoilta.  

Materflow otti myös osaa ja yritämme tässä nyt tiivistää oleellisen siitä, mitä maailmalla ollaan mieltä lisäävän valmistuksen ja teollisen 3D-tulostuksen tulevaisuudesta.

Paikallinen valmistus ja tuotantoketjut

1. PAIKALLINEN VALMISTUS JA TUOTANTOKETJUT

Korona opetti karusti, ettemme voi olla täysin kiinalaisen valmistavan teollisuuden varassa. Viime vuosien aikana Kiinaan keskittyneet komponenttien ja teollisten laitteiden valmistajat potivat keväällä ja kesällä vakavista toimitusongelmista. Tämä tuntui yritysten arjessa ympäri maailmaa. 

Formnextin lavoilla keskusteltiinkin konsepteista paikallinen valmistus, smart factories sekä on-demand. Kun oman liiketoiminnan kannalta keskeisiä osia, tuotteita ja laitteita valmistetaan lähempänä, ”paikallisesti”, riippuvuus pitkistä ja monimutkaisista toimitusketjuista vähenee tasapainottaen omaa toimintaa. Samalla vähenee myös ympäristön kuormitus, kun osia ei tarvitse laivata tai lennättää mantereelta toiselle. 

Kestosuosikki smart factory puhutti jälleen, eikä syyttä. On ainoastaan järkevää karsia turha logistiikka pois ja hoitaa valmistus lähellä loppukäyttäjää, varsinkin jos puhutaan vain tarpeeseen tilattavista varaosista. Konseptin on jo joitakin vuosia sitten omaksunut esimerkiksi Siemens Mobility Services, joka valmistaa junien varaosia 3D-tulostamalla ”paikan päällä”, viimeisimpänä projektinaan 30-vuotisen huoltosopimuksen venäläisen raideyhtiön RZD:n kanssa tehneenä.

Paikallisen valmistuksen suurta kuvaa visioitiin myös eri mantereille sijoitettavista smart factory -ketjuista, joiden myötä valmistustarpeet täytetään paikallisemmin. Kuka tai ketkä tällaisen tehdasketjukonseptin onnistuu ensiksi paketoimaan ja polkaisemaan käyntiin globaalisti jää nähtäväksi. Varmaa on kuitenkin se, että teollisen tason 3D-tulostimilla on jo nyt mahdollista valmistaa piensarjat ja jopa sopivien osien massatuotanto hyvin kustannustehokkaaseen hintaan. Ehkä ratkaisu ei olekaan ketjumaiset älytehtaat, vaan pienempien lokaalien toimijoiden yhteistyö ja valtava verkosto, jollaisia mm. Siemens ja Xometry jo ylläpitävät ja kehittävät.

Kestävä kehitys ja kiertotalous

2. KESTÄVÄ KEHITYS JA KIERTOTALOUS

Kuten megatrendiltä odottaa voi, puhutti kestävä kehitys ja kiertotalous lisäävän valmistuksen ammattilaisia paljon. Kuultiin vanhat tutut ”3D-tulostuksessa tuotanto on kestävää, koska materiaalia käytetään osan valmistuksessa vain osan vaatima määrä” sekä ”paikallinen tuotanto ekologisempaa, kun ei tarvi Kiinasta toimittaa ympäri maailmaa”.

Molemmat toteamukset pitävät paikkansa, mutta hyvin vähän puhuttiin siitä, kuinka nykyisen lasersintraustekniikan muovijauheesta iso osa päätyy suoraan roskiin ilman uusiokäytön mahdollisuutta. Tähän on kuitenkin jo näkyvillä positiivisia kehityssuuntia, sillä käytetyn muovijauheen kierrätys edistyy vauhdilla, ja erilaisten biomassojen ja -materiaalien käyttö kehittyy. Metallijauheiden kohdalla uusiokäyttö on huomattavasti tehokkaampaa ja kierrätysmetallien muuntaminen tulostuksen raaka-aineeksi myös jo arkipäivää.

Jälkituotannon tehostaminen, automaation lisääminen, kustannustehokkuus

3. JÄLKITUOTANNON TEHOSTAMINEN, AUTOMAATION LISÄÄMINEN, KUSTANNUSTEHOKKUUS

Tulostuksen jälkeiset prosessit vaativat edelleen perinteistä käsityötä. Aikaa vie osien puhdistus ylimääräisestä materiaalista, ja tarvittaessa pintakäsittelyt hiomalla, värjäämällä, pinnoittamalla tai maalaamalla. Formnextin perusteella on tulkittavissa, että jälkituotantovaiheen kehityksen merkitys on hyvin tiedossa, jotta koko alan kustannustehokkuutta saadaan entisestään parannettua.

Tehokkuutta ja nopeutta parantavaa automaatiota on toki käytössä jo nyt paljonkin, ja varsinkin suurissa määrin valmistettavia pienempiä osia on yhä helpompi puhdistaa ja pintakäsitellä koneellisesti. Käsityön väheneminen jälkituotannossa vaikuttaa suoraan toimitusaikoihin sekä osien yksikkökustannuksiin. Tulemme seuraavassa uutiskirjeessämme avaamaan tarkemmin Materflown tarjoamia jälkikäsittelypalveluita.

Valmistavan teollisuuden uudet mahdollisuudet

”DO WE NEED A CHANGE IN THE MINDSET OF THE USER INDUSTRIES?”

Näin pohdittiin ääneen päälavan virtuaalipaneelissa messujen avauspäivänä. Teollisen tason 3D-tulostus ei ole maaginen vastaus ja parannuskeino kaikkeen, mutta sen vaikutuksia nyt ja tulevaisuudessa teollisuuden yhtenä valmistusteknologiana ja toimitusketjujen uudistajana on hyvin vaikea kiistää kirkkain silmin. Innovaatioita, tuotekehitystä sekä halua tehdä isommin ja kestävämmin alalta ei puutu. Laajempi muutos ja kilpailuedun saavuttaminen vaatii kuitenkin myös valmistavan teollisuuden halua etsiä uusia mahdollisuuksia ja muuttaa totuttua toimintaa kestävämpään suuntaan.

Katso myös nämä paneelit:

Lisäävän valmistuksen vaikutuksista tuotteiden suunnitteluun ja valmistukseen.

Miten tunnistaa 3D-tulostukseen parhaiten soveltuvat osat ja käynnistää sarjatuotanto?

3D-tulosteiden suunnittelun ja valmistuksen lisäksi Materflow auttaa yrityksiä hahmottamaan ja ottamaan 3D-tulostuksen mahdollisuuksia osaksi liiketoimintaa, muotoilua sekä konetekniikan ratkaisuja.

Recent Posts