Mistä tulostuksen hinta muodostuu?

Tulostusprosessissa on pääsääntöisesti kolme vaihetta, joiden läpivientiin kuluva työmäärä määrittää kappaleen hinnan. Vaiheet ovat suunnittelu, tulostus ja jälkikäsittely. Hinnoitteluun vaikuttavat myös materiaali, tulostettavan kappaleen mitat, paino sekä tila, jonka osa vie printterin tulostuskammiossa.

Työvaiheet

Suunnittelu
Jokainen meille lähetetty tiedosto tarkistetaan ennen tulostusta. Tiedostoja myös korjataan tarvittaessa paremman lopputuloksen saavuttamiseksi, useimmiten veloituksetta. Joissain tapauksissa mallien tiedostoja joudutaan käsittelemään erityisen paljon, jotta niistä saadaan tulostuskelpoisia. Erityisesti pienoismalleissa voi parhaimmillaan olla kymmeniä tuhansia komponentteja korjattavana. Käytämme tiedostojen tarkastukseen ja käsittelyyn soveltuvia ohjelmistoja.

Tulostus
Tarkistuksen jälkeen kappale asetellaan ja orientoidaan digitaalisesti tulostuskammioon muiden osien kanssa. Mitä enemmän osia saadaan mahdutettua yhteen tulostusajoon, sitä kustannustehokkaampi kappalehinta. Orientoinnin tekee koulutettu ammattilainen. Erikoistapauksissa asiakas voi pyytää tiettyä tulostusasentoa.

Jälkikäsittely
Tulostuksen jälkeen muoviosat puhdistetaan ylimääräisestä jauheesta ja kuulapuhalletaan.Muoviosille on lisäpalveluina tarjolla myös osittain automatisoituja teollisuuteen suunnattuja menetelmiä kuten täryhiontaa, värjäystä, pinnoituksia sekä maalausta. Hartsi ja metallimateriaalien jälkikäsittelyssä osista irrotetaan tulostustuet ja tukipinnat hiotaan.

Muoviosien jälkikäsittelyssä printatuista osista poistetaan ylimääräinen jauhe, jonka jälkeen osat lasikuulapuhalletaan.

Materiaali

Kappaleen tilavuus määrittää kuinka paljon raaka-ainetta sen tuottamiseen menee. Mallin optimointi on usein kannattavaa myös hinnan puolesta, mutta jos paino on lähtökohtaisesti pieni, sitä harvoin kannattaa tehdä.

Muovipulveripohjaisessa SLS-tulostustekniikassa (Selective Laser Sintering) kappaleiden pinoutuvuudella on huomattavasti suurempi vaikutus hintaan. Mitä paremmin tulostustilavuuden saa käytettyä, sen tehokkaampaa tulostus on. (Lue lisää SLS-suunnittelusta)

Myös SLM-tekniikan ja metalliosien kohdalla on huomioitava tukirakenteet, jotka mahdollistavat tulostuksen. Tukirakenteet muodostuvat tulostettaessa kiinni osaan estäen ”romahtamisen” ja johtaen lasersintrauksesta syntyvää lämpöä pois osasta. Mitä paremmin suunnittelutyö ja orientointi on tehty, sitä vähemmän osa tarvitsee tukirakenteita ja näin ollen materiaalia kuluu vähemmän. (Lue lisää metalliosien suunnittelusta)

Kappaleen viemä tila koneesta

Tuotantoajossa on aina hyvä olla useita osakokonaisuuksia tai hyvin pakkattuja sarjatuotteita. Tämä tarkoittaa monia erilaisia geometrioita, jotta kappaleet saadaan lajiteltua tulostuskammioon mahdollisimman tehokkaasti. Ei siis kannata tulostaa vain yhtä kappaletta kerralla.

Tuotantoajoon pinotut osat mallinnettuna tulostuskammioon.
Tuotantoajoon pinotut osat mallinnettuna tulostuskammioon.

Käytännössä tämä tarkoittaa: mitä isompi kappale, sen enemmän se vie koneesta tilaa ja sitä kalliimpi osa on. Poikkeuksena on, jos ison kappaleen sisällä voidaan tulostaa muita osia ja ne saadaan pois jälkikäsittelyssä. Jos suunnittelet osakokonaisuuden, joka pinoutuu hyvin, se vaikuttaa kustanuksiin alentavasti. Autamme asiakkaitamme kappaleiden jasarjatuotanto-osien kokonaisuuksien suunnittelussa, jotta saavutetaan paras tulos sekä tuotannon että kappaleen käyttötarkoituksen kannalta.

Pintakäsittelyt: värjäys, hionta, maalaus ja muut pinnoitteet

Toteutamme erilaisia pinnoituksia jälkikäsittelynä: hiontaa, värjäystä, nanopinnoitusta sekä maalausta . Kaksi ensimmäistä ovat hyvin automatisoituja prosesseja ja pystytään toteuttamaan kustannustehokkaasti. Jälkimmäiset taas ovat täysin manuaalisia prosesseja ja tyypillisesti niitä käytetään vain erikoissovelluksissa tai esim. messumalleissa, kun halutaan näyttäviä osia.

Esimerkkejä hinnoitelluista metalli- ja muovituotteista

Metallituloste Hinta
Metallituloste Hinta

Autamme yrityksiä hahmottamaan 3D-tulostuksen mahdollisuuksia osana liiketoimintaa. Jos haluat tietää lisää 3D-tulostuksen hinnoittelusta tai muusta tulostukseen liittyvästä, ota yhteyttä:

Recommended Posts

Start typing and press Enter to search