Puhdasta vettä tuplasti tehokkaammin

Finnvodan EMPRO-vedenpuhdistuslaitteet ovat jokaisen omakotitalon, kesämökkeilijän tai yrittäjän ehdoton väline, kun kunnallisveteen ei ole yhteyttä tai veden laadussa on vikaa. Pohjoismaiden olosuhteisiin suunnitellut, käänteisosmoosia hyödyntävät laitteet puhdistavat raikasta, juomakelpoista vettä lähes mistä tahansa luonnovedestä, kuten merivedestä, järvivedestä tai heikkolaatuisesta kaivovedestä.

Kokoluokkien mukaan tuotteistetut laitteet houkuttelevat All-In-One -ratkaisulla. Asennus sujuu selkein ohjein itse tai ammattilaisen avustuksella, ja ylläpito sekä vuosihuollot halvalla ja vähällä vaivalla. Helppoudesta ja yksinkertaistetusta ulkokuoresta huolimatta laitteet kätkevät sisäänsä huipputekniikkaa ja patentin jos toisenkin. Markkinoiden edistynein teknologia onkin kelvannut ympäri Suomea, ja vedenpuhdistuslaitteita löytyy jo lähes tuhatkunta niin omakotitaloista, loma-asunnoista kuin panimo- ja ravintola-alaltakin. 

Finnvodan vedenpuhdistuslaitteet kokoluokan mukaan. Vasemmalta oikealle: EMPRO-100 (kesämökille), EMPRO-250 (kotiin tai vapaa-ajan asunnolle), EMPRO-500 (yrityksille) ja EMPRO-4000 (teollisuuteen ja vaativaan ammattikäyttöön).

”Tyypilliset kuluttajamarkkinoille suunnatut laitteet sisältävät poikkeuksetta samat, laitteille jopa ominaisina pidetyt ongelmat, kuten heikon saantoprosentin ja lähes nollatoleranssin raudalle ja mangaanille. Kilpailijoiden laitteita joudutaan tukemaan lisäesisuodatuksella, massasuodattimilla ja vedenpehmentimillä, eikä konsentraatin uudelleenkierrätystä tehdä juuri koskaan, ja jos tehdään, niin erittäin tehottomilla tavoilla. Kaikki näistä ongelmista olemme EMPRO-laitteissa ratkaisseet”, kertoo kehitystyössä alusta asti mukana ollut pitkänlinjan tuotesuunnittelija Jorma Mustalahti.

Saantoprosentti onkin laitteissa yllättävän määräävä tekijä. Saantoprosentilla kuvataan puhdistetun veden määrää suhteessa laitteen läpikulkevaan raakaveden määrään. Laitteiden läpikulkevan raakaveden määrä vaikuttaa oleellisesti esisuodattimien, membraanin ja raakavesipumpun elinikään ja siten lisää huomattavasti ylläpitokuluja. Lisäksi energiankulutus raakavesipumpulla moninkertaistuu heikolla saantoprosentilla. Kaivon tuotto myös monissa tapauksissa rajoittaa tai estää täysin heikkosaantoisen laitteen käyttämisen.

Saantoa pyritään tyypillisesti kasvattamaan kiertämällä osa konsentraatista takaisin raakaveden syöttöön, johtaen lisääntyvään esisuodatinten vaihtoväliin, pumpun ylimitoitukseen ja lisääntyvään energiankulutukseen. Tyypillisen laitteen saanto on yleensä 20-25% sisällä, kun EMPRO-laitteella se on noin 50%.

Materflown tulostamilla osilla on ollut tärkeä rooli tuotekehityksessä. Osien ja muun tekniikan ansiosta Finnvodan laitteet puhdistavat vettä huomattavasti kilpailijoita tehokkaammin.

Materflown 3D-tulostama komponentti on kriittinen osa laitteen konsentraatin kierrätystekniikkaa. Osa mahdollistaa puhdistuksen aikana syntyvän sivuveden kierrätyksen uudelleen laitteen puhdistusprosessiin tehokkaasti tuplaten laitteen saantoprosentin tyypillisiin markkinoilla oleviin laitteisiin nähden.

”Ensimmäisen osan sorvasin itse asiassa omenapuusta testiversioksi, joka oli varsin hauskaa, mutta raskasta. Materflow hoitaa kyllä 3D-tulostuksella homman huomattavasti tehokkaammin”, naurahtaa toinen EMPRO-laitteiden kehittäjistä ja yrityksen toimitusjohtaja Esko Aulanko.

Lue lisää EMPRO-laitteista Finnvodan kotisivuilta.

3D-tulosteiden suunnittelun ja valmistuksen lisäksi Materflow auttaa yrityksiä hahmottamaan ja ottamaan 3D-tulostuksen mahdollisuuksia osaksi liiketoimintaa, muotoilua sekä konetekniikan ratkaisuja.

Recommended Posts