”Teollinen muotoilija on muotoilun sekatyömies, joka tekee kaikkea.”

Teollinen muotoilija Heino Jukarainen on kokemuksella karaistu tekijä, se käy selväksi jo keskustelumme alkupuolella. Materflown pitkäaikaisena kumppanina Heino on päässyt lähietäisyydeltä seuraamaan 3D-tulostuksen kehitystä ja vaiheita antaen samalla meille arvokasta oppia teollisen muotoilijan tarpeista tulostukseen liittyen. Näinä aikoina ei voi liikaa korostaa yhteistyön merkitystä. Päätimmekin tämän molemminpuolin antoisan kumppanuuden ja yhtenevien näkemysten kunniaksi päästää Heinon ääneen ja avaamaan inspiroivaa taustaansa sekä ajatuksia työstä ja elämästä.

Omien sanojensa mukaan Heinolla on tervettä seikkailunhalua, joka on varsinkin nuorempana johtanut työtehtävästä ja vastuusta toiseen. Halu oppia uutta sekä kiinnostus teknologiaan vei lopulta muutaman mutkan kautta mm. konepajalle sekä sellu- ja paperiteollisuuden pariin, minkä myötä lopulta valkeni suunta suunnittelun ja muotoilun maailmaan. Vaiherikas työhistoria ja kotimaisen teollisuuden teknologisen kehityksen mukana kasvaminen on antanut Heinolle suunnittelijana valtavasti perspektiiviä ja kokemusta. Mutta eiköhän anneta miehen itse kertoa tarkemmin:  

Olen toiminut useassa eri ammatissa ja siitä johtuen olen saanut tutustua ja opiskella eri aloja eri vaiheessa uraani. Enimmäkseen olen ollut teollisuuden parissa niin tuotannon kuin sen kehittämisen puolella. Urani alkupuoliskolla olin ”tekijä”. Tekijän roolissa mielenkiinto tekemiseen tulee tutkinnan ja tekemisen rationalisoinnin myötä. Kun aloitin työuraani 70-luvulla, oli teknologinen maailma erilainen. Esimerkiksi paperiteollisuudessa on nyt monin verroin vähemmän henkilökuntaa kuin silloin. Se, että on saanut olla tekemässä ja nähnyt läheltä kaiken tämän kehityksen, on paras ja arvokkain koulu, mitä teknologian ammattilainen voi toivoa. Myös kädentaidot ja tekemisen tahto on ollut merkittävä tekijä ammattitaitoni kehityksessä. Kun osaa tehdä, on myös helpompi suunnitella ja pitää konsepti sillä tasolla, että se on oikeasti myös valmistettavissa. Kun olin lapsi, oli itsestäänselvyys, että kirvesvartta ei ostettu, vaan se veistettiin itse. Jos teit huonon, palaute siitä tuli ”kantapään kautta”, koska huonosti muotoillulla kirveenvarrella oli raskaampi työskennellä, tai sen elinkaari oli lyhyempi. Elämä opetti.

On oltava uskallusta ajatella erilailla kuin perinteisesti. Ei edellä mainittua teknologian kehitystä ja muutosta olisi tapahtunut, jos eri ammateissa toimivat ”tekijät” eivät olisi uskaltaneet kyseenalaistaa harjoittamansa ammatin tehokkuutta ja menetelmiä. 

Pitkä ura eri teollisuuden aloilla, valtava teollisuuden uudistuminen ja kaiken sen kokeminen on suuri lahja, josta olen elämälle kiitollinen. Filosofia kaikkeen tekemiseen tulee juuri siitä ymmärryksestä, miksi meidän tulee tehdä työtä ja osallistua omalta osalta tämän kaiken ihmisen luoman järjestelmän ylläpitoon. On helppo ymmärtää, että ilman kehitystä meidän kunkin työmme olisi suoraan oman elämän ylläpidon vaativia toimia. Yhdessä tekeminen on aikojen kulussa mahdollistanut sen, ettei kaikkien tarvitse juosta jäniksen perässä, jos on nälkä. Osallistumisemme mitä erilaisimmilla ammateilla nyky-yhteiskunnassa on tavallaan sitä meidän omaa jäniksen perässä juoksemista. Kun tämän oivaltaa, on elämä elämisen arvoista.

3D-tulostuksen tuella suunniteltu alkoholiannostelija Dozo kiinnitetään suoraan pulloon.
Dozo on Heino Jukaraisen suunnittelema vaaitettu alkoholiannostelija, jonka voi kiinnittää suoraan pulloon. Ammattilaiskäyttöön suunniteltu Dozo on perinteisen mittakupin ohella ainoa hyväksytty alkoholiannostelija. Dozon suunnittelu tapahtui yhteistyössä Materflown kanssa.

Omassa nykyisessä teollisen muotoilijan ammatissani pyrin yksinkertaisilla ratkaisuilla tekemään mahdollisimman hyvin toimivan asian, jossa on huomioitu käyttötarkoitus, elinkaari ja ympäristö. 

Saadessani uuden toimeksiannon mietin usein, että miksi kukaan ei ole tätä ratkaissut aiemmin. Sitten ajattelen toimeksiantoa erilailla kuin yleisesti oletetaan. Asiakkaalla on ongelma, joka vaatii ratkaisua. Usein yksinkertaisimmat ideat johtavat parhaimpaan lopputulokseen.

Kuten edellä ilmaisin, pyörii nykymaailma siten, että teemme yhdessä asioita. Meidän tulee ottaa tekemisissämme huomioon toiset ja myös heidän näkemyksensä. Jotkin ratkaisut ovat nykyisin erittäin monisäikeisiä eikä niitä pysty ratkaisemaan yhden tai kahden eri ammattia harjoittavan kesken. Meidän tulee siis verkostoitua saadaksemme käyttöömme laajemman osaamisen ja tiedon.

Tacklan jääkiekkosuojukset, joiden muoviosien kehitystyö tehtiin 3D-tulostusta hyödyntämällä.
Yksi Materflown kanssa toteutettu projekti on Tacklan jääkiekkosuojukset, joiden muoviosien kehitystyö tehtiin 3D-tulostusta hyödyntämällä.

Materflow Oy oli ratkaisu moniin ammatillisiin pulmiini. Heidän laaja-alainen teknologinen osaamisensa ja tarjoamansa tekniset palvelut ovat nykyisin yhtenä tärkeänä osana ratkaisujani. Olisi liian pinnallista puhua pelkästään 3D-tulostamisesta, vaikka sen osuus heidän ratkaisuissaan on oleellinen. Jos ajattelemme vaikkapa jakoavainta: se on erittäin hyvä työkalu, mutta ei se itsestään tee mitään. Sen erinomaisuus perustuu käyttäjään ja hänen taitoihinsa. Niin myös 3D-tuloste. Monesti jo pelkkä esine on se ratkaisu, mutta usein ratkaisuun vaaditaankin suuri ymmärrys eri teknologioiden hyödyntämisestä. 

Tähän Materflow on erinomainen kumppani. Maailma ei ole vielä valmis ja siihen, että huomenna olisi asiat paremmin kuin tänään, tarvitaan meitä kaikkia. Vain yhdessä voimme rakentaa parempaa tulevaisuutta. 

Yksilöt ja ne jotka eivät ymmärrä eivätkä muuten katso verkostoitumista tärkeäksi juoskoot sen jäniksen perässä.

Muotoilija muistetaan usein siitä yhdestä geometriaa uhmaavasta lampusta tai toisinajatellusta tuolista. Heino on ollut osallisena palkituissa projekteissa ja myös K-Raudan hyllyiltä löytyy arjen esineitä, joissa voi nähdä hänen käytännöllisyyttä korostavan kädenjälkensä. “Mutta mieluummin tulen muistetuksi siitä, minkälainen olen ihmisenä, kuin mistään tuotteesta.” 

Yksi Heinon opeista kuuluu, että kriisissä piilee aina myös mahdollisuus. Globaalit toimitusketjut natisevat nyt liitoksissaan ja 3D-tulostamalla on voitu paikata niin paikallisia varaosavajeita kuin kriittistä terveydenhuollon välineistöä. Tulevaisuutta ajatellen herää väistämättä kysymys toimitusvarmuudesta sekä paikallisen tuotannon mahdollisuuksista. “Uskon, että 3D-tulostamisen pitää tulla kiinteämmäksi osaksi tuotesuunnittelua, jotta ala voisi jatkaa kasvuaan”, Heino toteaa lopuksi.

Lue lisää Design Heino Jukaraisen toiminnasta täällä.

Recent Posts

Start typing and press Enter to search