EAKR tukee Materflown kansainvälistymishanketta

3D-TULOSTUS YLEISTYY ENTISTÄ VAUHDIKKAAMMIN. MATERFLOW TÄHTÄÄ UUSILLE MARKKINOILLE VUOSIEN 2020-2021 AIKANA.

Materflow on saanut Euroopan aluekehitysrahastolta kehittämisavustusta liiketoiminnan kansainvälistymiseen tähtäävän hankkeen käynnistämiseen. Kotimaan kasvavan markkinan lisäksi kasvua haetaan myös Pohjoismaiden alueelta, eritoten Norjasta.

EAKR:n myöntämä rahoitus tukee kohdemarkkinan asiakaskartoitustyötä, jota tehdään yhdessä ulkopuolisen asiantuntijan kanssa. Osittain rahoituksen turvin on myös palkattu uusi avainhenkilö, jonka toimenkuvaan kuuluu kartoitustyöhön nojaava strateginen suunnittelu markkinointiin ja viestintään liittyen. Lisäksi tarkoituksena on myös vierailla kohdemarkkinalla osallistuen liiketoiminnan kannalta relevantteihin tapahtumiin luoden tätä kautta tarkempaa kuvaa markkinatilanteesta, uusasiakshankinnan mahdollisuuksista sekä sopivien kontaktien muodostamisesta. Vierailut kohdemarkkina-alueella pyritään toteuttamaan kunhan koronatilanne sen sallii.

Lisätietoja

Timo Peltonen
timo.peltonen@materflow.com
0400 918 722

Lataa kuvia

Materflow

Start typing and press Enter to search