Toimitusketjusta ja ”normaalioloista”

Toimitusketju, toimitusvarmuus ja kriittisten tuotteiden saatavuus. Toimitusajat, kokoonpanovaiheet ja uuden tuotteen kehitys.

Siinä muutama koronan kulottama prosessi, joiden kyteville jäänteille on lyhyessä ja pakon sanelemassa ajassa kasvanut uskomattomia tarinoita niin hyvässä kuin pahassa. 

Mercedeksen ja University College Londonin suunnittelema hengityslaite syntyi vain sadassa tunnissa. Tuotanto on kiihdytetty tuhannen kappaleen päivätahtiin vastaamaan brittihallituksen tekemään 10 000 laitteen tilaukseen. Laitteen malli on myös annettu ilmaiseksi jakoon.

Suomessa Huoltovarmuuskeskuksen, Tiina Jylhän, hämäräperäisten liikemiesten ja Helvetin enkelien sekoittuminen paljon puhuttaneeseen kasvomaskijupakkaan vaikuttaa lähinnä Elisa Viihteen masinoimalta mainostempaukselta tai LOGY ry:n varoittavalta PSA-kampanjalta.

3D-tulostuksen vaikutukset toimitusketjuun

Koronan myötä perinteisten toimitusketjujen rakenteet ilmeisine heikkouksineen ovat tulleet näkyviksi ja paikallisesta valmistuksesta puhutaan nyt enemmän kuin aikoihin. Globaalien ketjujen yksinkertaistaminen ja tukeminen paikallisen tason tuotannolla on kuitenkin vain yksi niistä ulottuvuuksista, joita neljännen teollisen vallankumouksen sanotaan tuovan tullessaan lisäävän valmistuksen (additive manufacturing) ja 3D-tulostuksen muodossa.

3D-TULOSTUS TUO VAPAUTTA
SUUNNITTELUPÖYTIIN.

Muotoilu ja tuotekehitys

Uusien konseptien demoaminen, iteraatioiden nopeat prototyypit ja tuotannon ensikappaleiden validointi. 3D-tulostusta on jo pitkään pidetty tuotekehityksen kulmakivenä. Printtaus parantaa iteratiivista suunnitteluprosessia ja vapauttaa aikaa toiminnallisuuksien sekä muotoilun kehittämiseen. Verrattuna esim. muotteihin digitaaliset mallit ja printtaus mahdollistavat myös uusien tuotteiden asiakaslähtöisemmän personoinnin kustannustehokkaasti. Parhaimmillaan asiakkaan osallistaminen suunnitteluun helpottuu ja koko prosessin läpivienti lyhenee huomattavasti. 3D-tulostus tuo suunnittelupöytiin vapautta ja mahdollisuuksia, joita perinteiset valmistusmenetelmät eivät tue.

VALMISTUSMATERIAALIEN
KIERRÄTYS KEHITTYY
KOVAA VAUHTIA.

Tuotanto

Lisäävä Vs. Poistava valmistus. Nykyiset tuotemallit voidaan optimoida 3D-tulostukseen soveltuviksi, mutta parhaaseen tulokseen päästään, kun printtauksen mahdollisuudet huomioidaan jo tuotteen suunnittelussa. Optimoinnin avulla voidaan valmistaa massaltaan kevyitä ja geometrioiltaan haastavia kappaleita, jotka ovat mekaanisilta ominaisuuksiltaan vastaavia tai muodoiltaan toimivampia kuin perinteisen, poistavan valmistuksen tuotokset. Poistavassa valmistuksessa materiaalia menee myös hukkaan, kun taas lisäävässä sitä käytetään vain kappaleen tarpeen mukaan. 3D-tulostuksen valmistusmateriaalien kierrätys kehittyy myös kovaa vauhtia. Varsinkin pienemmissä tuotantoerissä printtauksen kustannukset ovat järkevämmät ja tuotannon reaktiivisuus sekä nopeus herkempi.

ALIHYÖDYNNETYIN ETU ON
3D-MALLEISTA KOOSTUVA
DIGITAALINEN VARASTO.

Toimitusketju

3D-malleista koostuva digitaalinen varasto, paikallinen valmistus ja varaosien nopeat on-demand -toimitukset leikkaavat varastointi- ja logistiikkakuluja sekä toimitus- ja seisokkiaikoja. Tässä piilee selvästi 3D-tulostuksen alihyödynnetyin etu, erityisesti Suomessa. Paikallisen valmistuksen lisääminen vähentää riippuvuutta pitkistä, monivaiheisista globaaleista ketjuista edistäen samalla positiivisia ympäristövaikutuksia. Ja kun paikallinen valmistus tapahtuu 3D-tulostamalla, saadaan käyttöön myös muotoilun, tuotekehityksen sekä tuotannon edellämainitut edut.

Prototyyppien printtaus alkaa olla jo arkipäivää usealle kotimaiselle teollisuuden toimijalle. Perinteisen toimitusketjuajattelun haastava digitaalinen varaosavarasto ja on-demand -toimitukset sitä vastoin vasta kasvamassa potentiaaliinsa. Mallia voi hakea esim. Daimlerilta, joka on tunnistanut 300 000 nimikettä käsittävästä varaosalistastaan vasta reilut parisataa 3D-tulostukseen soveltuvaa osaa. Mutta suunta on selkeä.

KORONA ON  VASTA HARJOITUS,
SILLÄ LUVASSA ON MYÖS 
PYSYVÄMPIÄ MULLISTUKSIA.

”Normaaliolot”

Suhtaudumme usein epäillen mahdollisuuksiin ja mullistuksiin, joita data, tutkimus ja teknologinen kehitys ennakoivat. Luemme raportteja, käymme seminaareissa ja tilaamme uutiskirjeitä, mutta totuttujen toimintamallien uudistus voi organisaatiotasolla ottaa aikansa.

Korona on kuitenkin pakottanut meidät kuvittelemaan ja tekemään kaiken toisin. Ja korona on vasta harjoitus, sillä luvassa on vielä hiljalleen kiihtyvä ilmastonmuutoksen muotoinen pysyvämpi mullistus. Voisiko siis juuri nyt, keskellä yhtä teollisen ajan tukalimmista tilanteista, olla paras hetki siirtyä kohti tasapainoisempaa ja kestävämpää kehitystä? Tätä mieltä ollaan ainakin BIOS-tutkimusyksikössä, sillä ”normaalioloihin” emme voi enää palata.

3D-tulosteiden suunnittelun ja valmistuksen lisäksi Materflow auttaa yrityksiä hahmottamaan ja ottamaan 3D-tulostuksen mahdollisuuksia osaksi liiketoimintaa, muotoilua sekä konetekniikan ratkaisuja.

Recent Posts

Start typing and press Enter to search