Farsoon Flight 403P Fiber Laser Sintering

FS3300PA-F - Musta tekninen muovi

Yleiset käyttökohteet

FS3300PA-F on PA1212-pohjainen nylon. Se on musta tekninen muovi, jota käytetään SLS-tulostusmenetelmässä. Materiaali on kehitetty Farsoon Flight koneiden kuitulaserin kanssa yhteensopivaksi.

FS3300PA-F on erinomainen muovi sarjavalmistukseen ja materiaali on suunniteltu loppukäyttöä varten.

Tämän materiaalin pääkäyttökohteina ovat täysin toimivat lopputuotteet. Tulostettujen tuotteiden pinnanlaatu on hyvä ja väriltään kappaleet ovat mustia. Jälkikäsittelyä ei käytännössä tarvita ollenkaan.

Mekaanisien ominaisuuksiensa vuoksi materiaalia käytetään yleisesti korvaamaan esim. ruiskuvalettuja tuotteita silloin, kun muotin valmistus ei ole taloudellisesti kannattavaa esim. piensarjatuotantojen kohdalla.

Materiaalin käyttäminen teollisessa 3D-tulostuksessa

FS3300PA-F materiaalilla saadaan huipputehokkaasta laserista valtavasti enemmän tehoa ulos, jolloin tulostus on nopeaa ja jälki tasaisempaa.

FS3300PA-F materiaali tulostetaan SLS-tekniikalla. SLS (selective laser sintering) eli lasersintraus on materiaalia lisäävä tekniikka. Tuloste syntyy hienojakoisesta jauheesta, joka sulatetaan rakennuskammiossa kerroksittain haluttuun muotoon.

SLS-tekniikan lopputulos on tarkka. Tulostettujen tuotteiden pinnanlaatu on hyvä ja väriltään kappaleet ovat mustia. Jälkikäsittelyä ei käytännössä tarvita ollenkaan.

Ruiskupuristukseen verrattuna 3D-tulostus on piensarjatuotannossa huomattavasti nopeampi ja ketterämpi menetelmä, mutta myös tuotteiden päivitysten, kustomoinnin, sekä tuote- ja varaosakatalogin ylläpidon kannalta helpompi ja nopeampi vaihtoehto.

Tuntuvia säästöjä saadaan aikaan myös prototyyppivalmistuksessa. Suuri tuotantokapasiteetti tarjoaa säästöjä sekä kappalehinnan että nopean toimitusaikataulun puolesta.

Pintakäsittely

FS3300PA-F materiaali on lasikuulauksen jälkeen lähes yhtä sileää, kuin mitä PA2200 täryhiottuna. Tämä tarkoittaa, että tulostuksen ja lasikuulauksen jälkeen kappaleet ovat valmiita käytettäviksi. Prosessointiaika siis vähenee merkittävästi, jolloin kappaleet saadaan käyttöön nopeammin.

Musta väri sopii erinomaisesti lähes kaikkiin teollisiin aplikaatioihin.

3D-tulostustekniikka: Farsoon Flight (SLS)
Tulostuskammio/max koko: 375mm x 375 mm x 500 mm
Kerrospaksuus: 100 um
Tyypillinen tarkkuus: ± 0,2mm + ± 0,1mm/100mm

Mekaaniset ominaisuudet

Start typing and press Enter to search